Uputstvo za montazu kade

Postavite kadu za kupanje na mesto ugradnje i iznivelišite je u horizontalan položaj. Na kadu za kupanje montirajte odtocno-prelivni sistem i povežite je na odtocnu cev. Prekontrolišite zaptivnost odticanja. Pre uzidavanja kadu zaštitite da je zidar, odnosno keramicar ne ošteti. Prilikom uzidavanja potrebno je podici dno kade i dobro napuniti ivicu kade u dužini 2/3 kade peskom. Ove kade za razliku od metalnih nemaju nogare, vec se ugraduju u svež cementni esterih debljine 5 do 6 cm. Kod "sedecih" kada deo za sedenje se podzida i takode pripremi cementni estrih. Nakon toga da svojim dnom formira ležište prema svom obliku. Nakon vezivanja cementne podloge kada se na klasican nacin ozida opekom ili ugradi odgovarajuca poliesterska masa.